LLOYDS COMPANY

BESTUUR

Voorzitter: Siela Ardjosemito-Jethoe
Secretaris: Saskia Piqué
Penningmeester: Pim van Soeren 
Algemeen bestuurslid: Shirma Rouse

RSIN: 854821181

Hoofdlijnen beleidsplan: Klik hier. 

Jaarverslag: terugblik 2023, klik hier.

Financiële jaarrekening: klik hier.